De Kleine Chef

Eind 2022 hebben we beslist om De Kleine Chef te reorganiseren en deel van onze activiteiten stop te zetten of door te geven. 
Vragen of afhandelingen over 2022 mogen nog steeds naar info@dekleinechef.be gestuurd worden. 

Wie vragen heeft over workshops of events in 2023 kan hiervoor terecht bij het nieuwe eventbureau l'equipe magique
Zij nemen een groot deel van onze oude formules over en bieden een ongeziene beleving op uw events en festiviteiten!

https://www.lequipemagique.be/

email